Norberaren ahotsarekin bizitzea

Erakundea
Vivir con voz propia
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Komunitaria
Esku hartzeko kolektiboa
Adinekoak
Zeregin mota
Akonpainamendua
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Mendekotasuna duten adinekoei, egoera ahulean daudenei, egoera aringarrian daudenei edo bizitzaren amaieran daudenei laguntzeko herritarren sarea sortu eta ehuntzea. Auzokide errukior eta zaintzaileak sortzea.

  • Auzo sare errukarriaren parte izatea.
  • Sentsibilizazio eta laguntza ekintzak bultzatzea egoera ahulean, egoera aringarrian eta/edo bizitzaren amaieran dauden pertsonentzat.
  • Proiektu komunitarioa eta hezigarria babestea.


Relacionadas