Argitalpenak

Hemen boluntariotza gaiei buruzko erreferentziazko materialak aurkituko dituzu, eta era berean, erabateko gaurkotasuna duten gida praktikoak, arlo honetan informazio osoa izateko.

Lege Esparrua:

Euskal Autonomia Erkidegoko Boluntarioei buruzko Legea: 17/1998 Legea, ekainaren 25ekoa, Boluntarioei Buruzkoa.

Ley Estatal del Voluntariado: Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado.

Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorra

 

Euskal Estrategia

Boluntariotzaren Euskal Estrategia · 2017-2020

 

Boluntarioentzat

El papel del voluntariado en el siglo XXI Víctor Renes Ayala 2012

Boluntariotzaren Gida: Boluntario izatea BOLUNTA

 

Bolunta – Partu harte aldatzeko

 

Elkarteentzat

Buenas prácticas en voluntariado y trabajo en red- Plataforma de Voluntariado España 2012

Elkarteentzako Boluntariotza Gida ERDU 2009

Boluntariotza erakunde bat izatea 2006

 

Beste batzuk

Euskal Autonomua Erkidegoko boluntariotzaren egoera 2015ean

Boluntariotzari eta parte-hartze sozialari buruzko azterlan kualitatiboa EAEko hiru udalerritan.

Estudio sobre el voluntariado en la CAPV: cuantificación y caracterización. GOBIERNO VASCO 2012

Boluntariotza eta Parte-hartze Soziala, Mintegi Teknikoa: Zedarripen Kontzeptuala – Ondorioak 2013-2014