Argitalpenak

Hemen boluntariotza gaiei buruzko erreferentziazko materialak aurkituko dituzu, eta era berean, erabateko gaurkotasuna duten gida praktikoak, arlo honetan informazio osoa izateko.

Lege Esparrua:

Euskal Autonomia Erkidegoko Boluntarioei buruzko Legea: 17/1998 Legea, ekainaren 25ekoa, Boluntarioei Buruzkoa.

Ley Estatal del Voluntariado: Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado.

7/2007 LEGEA, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei buruzkoa

9/2016 LEGEA, ekainaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoa

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Boluntariotzaren Euskal Estrategia

Boluntariotzaren Euskal Estrategia · 2021-2024

Boluntariotzaren Euskal Estrategiaren proiektuak · 2021-2024

Boluntariotzaren Euskal Estrategia · 2017-2020

Boluntariotzaren Euskal Estrategia · 2013-2016

Herri-administrazioen organoak, zerbitzuak eta baliabideak

Boluntariotzaren Euskal Kontseilua

Hirugarren Sektore Sozialaren Euskal Behatokia

Vitoria-Gasteizko Udalaren Herritarren Partaidetzarako Zerbitzua

Elkarteentzat

Elkarteak.org

Plataforma de Voluntariado de España

Hacesfalta.org

Parte Hartuz Ikertaldea

Buenas prácticas en voluntariado y trabajo en red- Plataforma de Voluntariado España 2012

Elkarteentzako Boluntariotza Gida ERDU 2009

Boluntariotza erakunde bat izatea 2006

Boluntariotzaren txostenak eta egoera

Boluntariotzaren egungo egoera EAEn 2020

La acción voluntaria en 2022

La acción voluntaria en 2021

Euskal Autonomua Erkidegoko boluntariotzaren egoera 2015ean

Boluntariotzari eta parte-hartze sozialari buruzko azterlan kualitatiboa EAEko hiru udalerritan.

Boluntariotza eta Parte-hartze Soziala, Mintegi Teknikoa: Zedarripen Kontzeptuala – Ondorioak 2013-2014

Estudio sobre el voluntariado en la CAPV: cuantificación y caracterización. GOBIERNO VASCO 2012

Buenas prácticas en voluntariado y trabajo en red- Plataforma de Voluntariado España 2012