Egoitzetan bizi den adineko jendea artatzea

Erakundea
Argibe
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Adinekoak
Zeregin mota
Harrera, informazioa eta aholkularitza
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Hainbat jardueratan lagun egiteko gogoa duen pertsona orok har dezake parte. Baita museo, parke, erakusketa eta abarretarako irteeretan ere: astean bi ordu/hilean hamabost ordu izatea, jardueretan laguntzeko.Noticias relacionadas