Irisgarritasuna sustatzea

Erakundea
Eginaren Eginez
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Dibertsitate funtzionala
Esku hartzeko kolektiboa
Desgaitasuna duten pertsonak
Zeregin mota
Sentsibilizazioa eta salaketa soziala
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Arkitektura, hirigintza eta garraio arloetan diren oztopoak salatu eta ikusgaitasuna ematea, desgaitasuna duten pertsonek komunitatean erabat parte hartzea eragozten dutelako, oztopoak kentze aldera eta irisgarritasun integrala sustatze aldera, diseinu unibertsaleko irizpideekin bat.

Boluntarioaren eginkizunak honako hauek izango dira:
  • Herriak bisitatzea.
  • Establezimenduei, lokalei, erabilera publikoko lokalei, hiri-ekipamenduari eta hiri-altzariei argazkiak ateratzea.
  • Atzeman diren oztopoei buruzko txostenak egitea, udaletara bidaltzeko, eta oztopoak kentzeko eskatzea.


Noticias relacionadas

Aisia eta Denbora LibreaAisia eta Denbora Librea

Elkarteko gure gazteei laguntzea, eta aisialdiko eta denbora libreko jarduerak egitea. Down sindromea duten elkarteko gazteei lagun egitea eta jarduerak garatzen laguntzea. Hileko koordinazio bileretara joatea. Monitorearekin koordinatzea, jarduerara joaten direnean. Aisialdiko eta denbora libreko jardueren diseinuan parte hartzea. Jarduerak

Vitoria-Gasteiz

ElkarrekinElkarrekin

Boluntarioek lagundu egiten diote ikastetxeetan tailerrak eta dinamikak egiten dituen pertsonari, bai teoria azaltzeko orduan, bai jarduerak egiteko orduan, eta une horretan tailerreko haurrei sortzen zaizkien zalantzak argitu ahal izango dizkiete. Tailer gehienak euskaraz egiten dira. Honatx gaiak: berdintasuna, gatazken

Vitoria-Gasteiz