Elkartearen garapena

Erakundea
Médicos del mundo
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Komunitaria
Esku hartzeko kolektiboa
Etorkinak
Zeregin mota
Harrera, informazioa eta aholkularitza, Akonpainamendua, Taldeen dinamizazioa
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Arratsaldean
Programaren deskribapena

Proiektuaren helburua elkartearen garapenari bultzada irmoa ematea da, oinarri soziala handituz eta erakundean gehiago inplikatuz; era berean, elkartearen balioen eta parte hartzearen defentsa egitea, bai eta sareko lana eta herritarrek espazio publikoetan esku hartzeko duten eskubidea sustatzea ere.

 

Boluntarioen zereginak:

– Boluntario berrientzako harrera-saioak, nor garen eta zer egiten dugun azaltzeko (munduko medikuak).

– Boluntariotzako eta elkartasuneko azoketan eta garapen komunitarioko ekimenetan parte hartzea.

– Ekintza boluntarioa hedatzeko materiala egitea eta banatzea.

– Boluntario berriak erakartzeko kanpaina zehazten eta ezartzen laguntzea.

– Sentsibilizazio saioak eta hitzaldiak egitea boluntariotzaren eta gizarte-partaidetzaren arloan, hezkuntzaren eta arlo soziosanitarioaren eremuan (bisitak ikastetxeetara, lanbide-heziketako ikastetxeetara, gazteleku eta gazteguneetara, eta unibertsitateera).

– Euskadiko boluntariotzako prestakuntza-saio teknikoak, orokorrak eta zeharkakoak. Gizarte arloko esku-hartzearen berezko gaiei buruzko prestakuntza berariazkoak dira, boluntarioen taldea dugun arloetan (gizratean bazterturik dauden eta bazterturik gelditzeko arriskuan dauden pertsonei arreta soziosanitarioa ematea, emakumezkoen genitalen mutilazioa, gizartea eraldatzeko hezkuntza). ç

– Boluntarioen artean topaketa eta ikaskuntza kolektiboko guneak egitea, esperientziak eta jardunbide egokiak partekatzeko.

– Tokiko, eskualdeko eta nazioko sare, plataforma eta lan-mahaietan parte hartzea.

– Kudeaketa teknikoa eta boluntarioei laguntzea Euskadin.

– Boluntariotzarako eta boluntariotza lana sustatzeko komunikazio-tresnak egiten eta optimizatzen laguntzea.

 Noticias relacionadas

AlternatibaAlternatiba

Esku-hartze psikologikoa, soziala eta juridikoa egitea, sexu esplotaziorako prostituzio eta salerosketa egoeran dauden emakumeei. Helburu orokorra: Emakume prostituituei, salerosketa edo sexu esplotazioan daudenei irtenbidea ematea dauden egoera kaltebera horretatik ateratzeko.

Herrika ArabaHerrika Araba

Erakundearen hezkuntza-estrategia da gizartea eraldatzeko (EpTS). Setemen, hainbat eragilerekin lan egiten dugu sareetan beti, eta ikerketa, salaketa eta sentsibilizazioa egiten dugu KONTSUMO KRITIKO-ARDURATSU ETA ERALDATZAILEAREN esparruan, ikuspegi feminista eta dekrezentistarekin.

Tailer tematikoak AspaclubTailer tematikoak Aspaclub

Askotariko jarduerak, hainbat tailer tematikorekin (artistikoak, kulturalak), ASPACLUBeko arduradunak zuzenduta, gune bat eskaintzeko eta aisialdia taldearen laguntzarekin sustatzeko. Zereginak: Harrera garraioan. Jardueraren zereginetan lagun egitea eta laguntzea. FacebookTwitterPartekatu