Gehitu Magazine

Erakundea
Gehitu
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Adikzioak eta mendekotasunak
Esku hartzeko kolektiboa
Gizartea
Zeregin mota
Sentsibilizazioa eta salaketa soziala
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Gehitu Magazine izeneko argitalpena lau hilean behin argitaratzen da, eta baliatu nahi dugu hausnarketa pizteko, iritziak trukatzeko eta aniztasun afektibo eta sexualak dakartzan bizipen positiboak eta bidegabekeria-egoerak agerian jartzen laguntzeko. Gayen, lesbianen, bisexualen, transexualen, transgeneroen eta intersexualen giza eskubideen defentsaren aldeko borondatezko lanaren bidez egindako ekarpena da, munduko edozein lekutan pertsona guztiek duintasunerako, berdintasunerako eta garapen askerako duten oinarrizko eskubideen aitorpen osoa lortzeko, bai eta gizartean nahiz legeetan den bazterkeria ororen amaiera lortzeko ere.
Aldizkaria Gehituko bazkideek egiten dute, eta gero eta aberatsagoa da; izan ere, ekarpen altruistak eskatzen dizkiegu era askotako pertsonei, zenbaki bakoitzeko elementu nagusirako aukeratu den gaiaren arabera. Erreferenteak izateagatik nabarmentzen diren pertsonak dira, bai beren jarduera profesionalengatik, beren ekarpen sozialengatik, artelanengatik, ikerketa-lanengatik edo iritzi-artikuluengatik, bai LGTBI kolektiboaren aurkako indarkeria fisiko, legal edo psikologikoko egoeren edo ekintzen salaketan nabarmendu direlako, bai oinarrizko eskubideak parekatzearen aldeko ekimenak sustatzen dituztelako.Noticias relacionadas

Gizarteratze berrezigarrirako tailerrakGizarteratze berrezigarrirako tailerrak

Jendea gizarteratu eta berrezteko tailerrak dira. Horrenbestez, boluntarioen eginkizunak honako hauek izango dira: tailerrean monitoreari laguntzea. Oinarrizko gaztelaniazko eskoletan, oso oinarrizko ariketak egiten laguntzea, ia guztiak ahoz eginda, hau da, oinarrizko elkarrizketen bidez. Genero-berdintasunari buruzko tailerrak (desberdintasuna eragiten duen guztia

Vitoria-Gasteiz

KomunikazioaKomunikazioa

Laguntza ematea erakundearen komunikazioan, sare sozialetan, edukien diseinuan eta hedapenean… Halaber, koordinazioa taldearekin eta erakundeko teknikariarekin, komunikazio-edukiak diseinatzeko. Sare Sozialak erabiltzea eta eguneratzea. Erakundearen komunikazioaren plangintza estrategikoa. Kartelak eta kanpaina zehatzak diseinatzea.

Vitoria-Gasteiz