Gazte gorrak ( 7-18 urte)

Erakundea
FEVAPAS
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Dibertsitate funtzionala
Esku hartzeko kolektiboa
Desgaitasuna duten pertsonak
Zeregin mota
Akonpainamendua
Boluntarioen profila
Gazteak (18-30 urte)
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Asteburua/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Sozializazioa aisialdian, urte birtual honetan. Programazioa, gauzapena, ebaluazioa, laguntza…Relacionadas