Oporretako jarduerak

Erakundea
Talur
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Dibertsitate funtzionala
Esku hartzeko kolektiboa
Desgaitasuna duten pertsonak
Zeregin mota
Taldeen dinamizazioa
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Udan
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean
Programaren deskribapena

Proiektu honen helburua da eskola-egutegitik kanpoko garaietan jolas-jarduerak eskaintzea. Boluntarioek parte-hartzaileak dinamizatu eta haiei laguntzen diete.Relacionadas