Boluntariotza zaldiekin

Erakundea
Equinotep
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Dibertsitate funtzionala
Esku hartzeko kolektiboa
Desgaitasuna duten pertsonak
Zeregin mota
Laguntza administratibo-logistikoa
Boluntarioen profila
Gazteak (18-30 urte)
Parte hartzeko urtaroa
Ikasturtean zehar (iraila-ekaina)
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Terapeutari laguntzeko saioak, aurrez aurrekoak. Boluntarioaren eginkizuna zaldia lurretik eta erramaletik eramatea izango da, bai eta zaldia prestatzen laguntzea ere.Relacionadas