Administrazioan laguntzea

Erakundea
Itxaropena
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Dibertsitate funtzionala
Esku hartzeko kolektiboa
Desgaitasuna duten pertsonak
Zeregin mota
Komunikaziorako laguntza
Boluntarioen profila
Gazteak (18-30 urte)
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean
Programaren deskribapena

Programa honako honetan datza:
Webgunea eta/edo sare sozialak eguneratzea.
Datu-baseak diseinatzea eta/edo eguneratzea.
Hainbat eratako administrazio-kudeaketetan laguntzea (korrespondentzia antolatzea, dokumentazioa artxibatzea, etab.).
Testuak euskaratzea.
Artikuluak edo dokumentazioa idaztea.

Boluntarioak zeregin hauek izango ditu:

  • Boluntarioak koordinatzeko bileretan parte hartzea.
  • Boluntariotza zerbitzua ezarrita dauden bitartekoen bidez egin dela baieztatzea.
  • Aurreikusitako zerbitzua edo jarduera egitea ezinezkoa dela ahalik eta lasterren jakinaraztea.
  • Zereginak egitean segurtasun-neurriak zorrotz betetzea.
  • Zerbitzuan gorabeherarik izanez gero, koordinatzaileari jakinaraztea.
  • Sortzen diren gastuen justifikazioa koordinazioari helaraztea.


Noticias relacionadas