Aukerak Suspertzen

Erakundea
Agintzari
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Haurrak eta gazteak
Zeregin mota
Prestakuntza eta lan eginkizunak
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Eskolaz kanpoko hezkuntza-laguntza emateko programa. (Online)

Boluntarioen eginkizunak honako hauek izango dira:
  • Lanak egiten laguntzea.
  • Errefortzua azken errepasoa egitea.
  • Saioa antolatzea.


Relacionadas