Oporretako atseden-programa

Erakundea
Atece Araba
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Dibertsitate funtzionala
Esku hartzeko kolektiboa
Desgaitasuna duten pertsonak
Zeregin mota
Oinarrizko beharrei erantzutea
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Udan
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Programa honekin bat, garuneko kaltea (DCA) duen pertsona-talde bat ostatu egokitu batean dago, erakarpen turistikoa duen eremu geografiko batean; 5 eta 7 egun bitartean, jarduera normalizatuak eta irisgarriak egiteko aukera dute. Programaren helburu orokorra zaintzaile familiarrei atsedena ematea da, eta, aldi berean, DCA duten pertsonei aisialdirako eta autonomiarako denbora ematea.
Boluntarioek aldez aurretik jasoko dute programan parte hartuko duten pertsonen DCAri, eginkizunei eta ezaugarriei buruzko prestakuntza.
Boluntarioen eginkizunak honako hauek dira:

  • Oporraldian, DCA duten pertsonak gainbegiratzea eta haiei laguntza ematea (higiene pertsonala, janztea eta eranztea, otorduak, eta abar).
  • Erabiltzaileei lagun egitea, planifikatzen diren jarduerak garatzen diren bitartean; gida eta laguntzailea izatea.
  • Programaren ardura duen profesionalari programa planifikatzen eta garatzen laguntzea.
  • Parte-hartzaileen arteko harremanak bultzatzea eta dinamizatzea.


Noticias relacionadas

Pertsona migratuei gaztelaniaz aurrez aurre erakusteaPertsona migratuei gaztelaniaz aurrez aurre erakustea

Nazionalitate espainiarra lortzeko interesa duten pertsonei lagun egitea. Boluntarioaren eginkizunak honako hauek izango dira:  Migratu iritsi berriei gaztelania irakastea. Irakasleak koordinatzeko bileretan parte hartzea. Ikasgela kudeatzea, ikasle guztien elkarreragina eta ikaskuntza bermatuta. Ikasleen ikaskuntza eta parte-hartzea ebaluatzea. Kulturen arteko komunikazioa