Immigranteak gizarteratzea

Erakundea
Cruz Roja
Udalerri
Amurrio
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Etorkinak
Zeregin mota
Akonpainamendua, Prestakuntza eta lan eginkizunak, Taldeen dinamizazioa
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Ikasturtean zehar (iraila-ekaina)
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Proiektu hau erantzun-sistema bat da immigranteen premiei aurre egiteko, gizarteratzeko aukerak eta tresnak ematera bideratutako jarduketak garatuz.

Boluntarioen zereginak: helduei alfabetizatzea eta gaztelaniaz ikasten laguntzea.

 Relacionadas