Hezkuntza-laguntza CRJn

, Cruz Roja
Erakundea
Cruz Roja
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Haurrak eta gazteak
Zeregin mota
Prestakuntza eta lan eginkizunak
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Ikasturtean zehar (iraila-ekaina)
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Arratsaldean
Programaren deskribapena

Gazteen Gurutze Gorriak hainbat proiektu gauzatzen ditu haur eta nerabeei laguntza komunitarioa eta hezigarria emateko. Helburua da laguntza ematea hezkuntza-sisteman sartu eta integratzeko dauden oztopoak gainditze aldera. ikaskuntza-prozesuak hobetuta. Honelako ekintzak egiten dira: eskolaz kanpoko hezkuntza balioak, ohitura osasungarrien sustapena, eta eskolaren zerbitzu osagarriak.
Boluntarioaren eginkizunak honako hauek izango lirateke:

  • Eskolaz kanpoko zereginetan laguntzea
  • Balioak, errutinak eta ohitura osasungarriak transmititzea.
  • Aisialdia eta denbora librea dinamizatzea.
  • Laguntza logistiko puntuala ematea