Elkarrekin

Erakundea
Agle
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Haurrak eta gazteak
Zeregin mota
Taldeen dinamizazioa
Boluntarioen profila
Gazteak (18-30 urte)
Parte hartzeko urtaroa
Ikasturtean zehar (iraila-ekaina)
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean
Programaren deskribapena

Boluntarioek lagundu egiten diote ikastetxeetan tailerrak eta dinamikak egiten dituen pertsonari, bai teoria azaltzeko orduan, bai jarduerak egiteko orduan, eta une horretan tailerreko haurrei sortzen zaizkien zalantzak argitu ahal izango dizkiete.
Tailer gehienak euskaraz egiten dira. Honatx gaiak: berdintasuna, gatazken konponketa, indarkeriaren prebentzioa, bullyingaren prebentzioa, kulturartekotasuna, familia-aniztasuna eta LGTBI.
Elkarrekin izeneko zerbitzura boluntario gisa joaten den pertsonak saiatua eta erabakitzailea izan behar du, ez da hain lotsatia izan behar eta ez du arazorik izan behar jendaurrean hitz egiteko.Noticias relacionadas