Bizitza independentea

Erakundea
Eginaren Eginez
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Dibertsitate funtzionala
Esku hartzeko kolektiboa
Adinekoak
Zeregin mota
Sentsibilizazioa eta salaketa soziala
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean
Programaren deskribapena

Instituzionalki eragitea bizitza-eredu independentea lortzeko Arabako probintzian, dibertsitate funtzionala duten pertsonek beren bizitza-proiektua aukeratu ahal izan dezaten eta behar adina laguntza izan dezaten era autonomoan eta independentean bizitzeko.

Boluntarioaren eginkizunak honako hauek izango dira:
  • Lan-batzordean parte hartzea.
  • Desgaitasun fisikoa duten pertsonei bisitak egitea egoitzan egonik edo ez, mendekotasun maila dutenei, haien egoera ezagutzeko eta bizitza independenterako aukerak proposatzeko.


Relacionadas