Adingabeko behartsuak aldi baterako hartzea

Erakundea
Bikarte
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Haurrak eta gazteak
Zeregin mota
Harrera, informazioa eta aholkularitza
Boluntarioen profila
Helduak
Parte hartzeko urtaroa
Gabonetan
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Adingabeko behartsuen osasun fisikoa eta psikikoa hobetzea aldi baterako harrera udan eta/edo eguberrietan egiten.Noticias relacionadas