Nazioarteko babesa eskatzen duten adingabeentzako eskola-laguntza

Erakundea
Accem
Udalerri
Amurrio
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Etorkinak
Zeregin mota
Prestakuntza eta lan eginkizunak
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Arratsaldean
Programaren deskribapena

Adingabeei garapen akademikoan laguntzea, lagun egitea eta gidatzea. Materialak prestatzea. Etxeko lanetan laguntzea. Pertsona bakoitzaren jarraipena egitea, etab.Relacionadas

Gehitu MagazineGehitu Magazine

Gehitu Magazine izeneko argitalpena lau hilean behin argitaratzen da, eta baliatu nahi dugu hausnarketa pizteko, iritziak trukatzeko eta aniztasun afektibo eta sexualak dakartzan bizipen positiboak eta bidegabekeria-egoerak agerian jartzen laguntzeko.