Hedabide sozialak

Erakundea
Cruz Roja
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Gizartea
Zeregin mota
Komunikaziorako laguntza
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Informazioa komunikatu eta zabaltzea funtsezko ekintza da ikusarazteko, sentsibilizatzeko eta prebentzio-ekintzak egiteko, Gurutze Gorriaren proiektu eta programa guztietan arreta jarrita. Proiektu honen bidez, erakundearen Oinarrizko Printzipioak, Eginkizuna eta Ikuspegia ezagutarazi nahi dira, bai eta jarduera eta jardun-eremu guztiak ere, hedabideen eta kanpoko beste komunikazio-tresna batzuen bidez, herritarrak oro har informatzeko eta sentsibilizatzeko. Hona hemen borondatezko jarduera batzuk:
– Proiektuaren eduki zehatzari buruzko mezuak antolatzea eta zabaltzea (eduki digitalak hainbat komunikazio-plataformatan).
– Prentsa-dokumentuak eta Benchmarking-lanak egiten laguntzea.
– Zabalkunderako eta/edo sentsibilizaziorako materialak bildu, editatu, diseinatu eta sortzeari lotutako lanak gauzatzea (kartelak, liburuxkak, argazkiak, hedapen digitaleko elementuak, sloganak, ikus-entzunezko materiala, infografiak, etab.).Noticias relacionadas