Gizabanakoei eta taldeei lagun egitea

Erakundea
Asafes
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Osasuna
Esku hartzeko kolektiboa
Gaixotasunak dituzten pertsonak
Zeregin mota
Akonpainamendua
Boluntarioen profila
Helduak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Boluntariotza programa hau zubi bat da, pertsona batzuek bizitza sozialari begira duten isolamendua gainditzeko. Lagun egiten zaie gizabanakoei, hainbat jardueraren bidez, eta taldeei ere bai. Helburu nagusia entzun, lagundu eta konpainia dira. Gainera, beste topaketa batzuk ere ditugu xede txangoetan, bileretan edo unean uneko jarduera berezietan.Noticias relacionadas

Gizarte eta osasun laguntzarako zentroa gizartean baztertuak dauden edo baztertuak gelditzeko arriskuan dauden pertsonak artatzekoGizarte eta osasun laguntzarako zentroa gizartean baztertuak dauden edo baztertuak gelditzeko arriskuan dauden pertsonak artatzeko

Kontsulta medikoa: lehen arreta eskaintzen die. Batasunaz kanpoko pertsona migranteei, hots, banakako osasun txartela ez dutenei eta osasun sistema publikora sarbide normalizaturik ez dutenei. Erizaintza kontsulta osasun prozedurak egiteko, hala