Eskola-laguntza haur eta gazteei

Erakundea
Afro - Asociación de Residentes Afroamericanos
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Etorkinak
Zeregin mota
Prestakuntza eta lan eginkizunak
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Arratsaldean
Programaren deskribapena

Haur eta gazteei eskola errefortzua eskaintzea bai online, bai aurrez aurre.

Boluntariotzaren eginkizunak honako hauek izango dira:
  • Eskola-lanak egiten laguntzea
  • Hainbat irakasgaitan errefortzua egitea
  • Azterketak prestatzea
  • Zalantzak argitzea
  • Errefortzuko ariketak programatzea
  • Ikasketa ohiturak ikasleen artean ematea
  • Talde dinamikak egitea


Noticias relacionadas

Gehitu MagazineGehitu Magazine

Gehitu Magazine izeneko argitalpena lau hilean behin argitaratzen da, eta baliatu nahi dugu hausnarketa pizteko, iritziak trukatzeko eta aniztasun afektibo eta sexualak dakartzan bizipen positiboak eta bidegabekeria-egoerak agerian jartzen laguntzeko.