Elikagai Bankua

Erakundea
Laguntza
Udalerri
Amurrio
Esku-hartze
Komunitaria
Esku hartzeko kolektiboa
Gizartea
Zeregin mota
Laguntza administratibo-logistikoa
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena
  • Elikagai bilketa eta banaketa.
  • Erabiltzaileen kontrola zerrenda bidez.
  • Elikagaiak era proportzionalean banatzea.
  • Arreta telefonikoa.


Noticias relacionadas