Dendan saltzaile laguntza

Erakundea
Bide bidean
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Lankidetzarako eta garapenerako hezkuntza
Esku hartzeko kolektiboa
Gizartea
Zeregin mota
Laguntza administratibo-logistikoa, Beste barne-funtzio batzuk
Boluntarioen profila
Gazteak (18-30 urte), Helduak, Unibertsitarioak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean
Programaren deskribapena

Dendako arretan laguntzea, bezeroei saltzean, birjartzean eta abarretan.Noticias relacionadas

Gehitu MagazineGehitu Magazine

Gehitu Magazine izeneko argitalpena lau hilean behin argitaratzen da, eta baliatu nahi dugu hausnarketa pizteko, iritziak trukatzeko eta aniztasun afektibo eta sexualak dakartzan bizipen positiboak eta bidegabekeria-egoerak agerian jartzen laguntzeko.