Baratzak proiektua (Amurrio eta Urduña)

Erakundea
Cáritas
Udalerri
Laudio
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Gizartea
Zeregin mota
Prestakuntza eta lan eginkizunak
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Enplegurako eta hizkuntzarako trebetasunak eskuratzea baratzeak proiektuan lan eginez. Baratze ekologikoa da eta garaian garaiko produktuak lantzen dira, arduradun baten begiradapean eta boluntarioek lagunduta.

Boluntarioen zereginak: Proiektuan parte hartzen ari direnei laguntza ematea lanerako azturak hartzeko eta hizkuntza hobeki erabiltzeko eskuratzeko proiektuan ari diren boluntarioekin zuzenean hitz eginez.

 Noticias relacionadas

Aisia eta denbora libreaAisia eta denbora librea

Pobrezia egoeran eta gizartean bazterturik dauden haurrentzako eta haien familientzako esku-hartze integralerako espazioa da, arrisku-egoerak prebenitu, murriztu eta ezabatzeko, pobreziak haurrengan eta haien familiengan duen eragina minimizatuta. Aisia eta denbora