Baratzak proiektua (Amurrio eta Urduña)

Erakundea
Cáritas
Udalerri
Laudio
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Gizartea
Zeregin mota
Prestakuntza eta lan eginkizunak
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Enplegurako eta hizkuntzarako trebetasunak eskuratzea baratzeak proiektuan lan eginez. Baratze ekologikoa da eta garaian garaiko produktuak lantzen dira, arduradun baten begiradapean eta boluntarioek lagunduta.

Boluntarioen zereginak: Proiektuan parte hartzen ari direnei laguntza ematea lanerako azturak hartzeko eta hizkuntza hobeki erabiltzeko eskuratzeko proiektuan ari diren boluntarioekin zuzenean hitz eginez.

 Noticias relacionadas

AlternatibaAlternatiba

Esku-hartze psikologikoa, soziala eta juridikoa egitea, sexu esplotaziorako prostituzio eta salerosketa egoeran dauden emakumeei. Helburu orokorra: Emakume prostituituei, salerosketa edo sexu esplotazioan daudenei irtenbidea ematea dauden egoera kaltebera horretatik ateratzeko.

ZurekinZurekin

Dementzia duten pertsonei eta senideei laguntzea. Dementzia duten pertsonei goizetan egiten zaie konpainia, senideak beren jarduera eta hitzorduetara joan daitezen, baina arratsaldeetan ere lagun egiten zaie.