Adinekoei lagun egitea

Erakundea
Cruz Roja
Udalerri
Amurrio
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Adinekoak
Zeregin mota
Akonpainamendua
Boluntarioen profila
Guztiak
Parte hartzeko urtaroa
Urte osoan zehar
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Goizean eta arratsaldean
Programaren deskribapena

Jarduerak garatzea, adinekoak bakarturik ez egoteko, haien mugikortasuna eta ingurunearekiko harremana sustatuz. 

Boluntarioen zereginak: bakardadean dagoen jendeari lagun egitea hala etxe ingurunean nola egoitzetan.

 Noticias relacionadas