Boluntariotzaren Euskal Kontseilu Berria

Urtarrilaren 12an Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren osoko bilkura egin zen. Bertan, azken urteetan Kontseiluan parte hartu duten erakundeak eta pertsonak agurtu ziren eta 2022an karguak berritzeko prozesuaren ondoren etapa berri honetan parte hartuko duten erakunde berriei ongi etorri eman zitzaien.

Administrazioetako ordezkariez gain, datozen 4 urteetan Kontseiluan parte hartuko duten gizarte-erakundeak honako hauek dira:

 • Bosko Taldea Federazioa – Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren Lehendakariorde izango delarik
 • Miranda Fundazioa
 • Fevas-Plena Inclusión Euskadi
 • Euskalerriko Eskautak
 • Bilboko Elizbarrutiko Caritas
 • Nagusilan
 • Gipuzkoako Itxaropenaren telefonoa
 • Euskadiko Gurutze Gorria
 • Bizkaiko SECOT
 • Down Araba – Isabel Orbe
 • SOS Arrazakeria Gipuzkoa
 • DYA Gipuzkoa
 • AFARABA

Ekitaldi horren ondoren, atzo, Kontseiluko gizarte-erakundeekin lehen bilera egin zen, karguak eta Lan Talde Iraunkorreko kide izango diren pertsonak aukeratzeko. Lantalde horrek eginkizun garrantzitsu hauek ditu:

 • Kontseiluaren etengabeko dinamizazioa eta jarraipena bermatzea.
 • Kontseiluaren Osoko Bilkuraren bilerak prestatzea. Horretarako, bileretarako gai-zerrenda finkatzeko aholkua emango dio Kontseiluko lehendakariari, eta Osoko Bilkuran aztertu beharreko gaiei buruzko aurretiazko txostenak prestatuko ditu.
 • Kontseiluaren Osoko Bilkuraren erabakiak betetzen direla zaintzea.
 • Erabakiak hartzea proposatzea.
 • Osoko bilkurak agintzen dizkion gaiak aztertu, izapidetu eta ebaztea.
 • Kontseiluak espreski agintzen dizkion lanak.

Lan talde iraunkorra osatzen duten erakundeak honako hauek dira:

 • Bosko Taldea Federazioa –Kontseiluaren Lehendakariorde izango delarik.
 • Euskalerriko Eskautak
 • Bilboko Elizbarrutiko Caritas
 • Bizkaiko SECOT

Era berean, lana errazteko eta arintzeko, hainbat lan-batzorde osatu dira. Batzorde horiek Boluntariotzaren Euskal Estrategiak ezartzen dituen proiektuei lotutako zeregin zehatzagoak hartzen dituzte beren gain, hala nola Didaktika, Komunika, SKVL, Bherria, Re-compensa eta abar.

Lan-batzorde horiek interesa izan dezaketen pertsonek eta erakundeek parte har dezaten irekita daude; parte hartu nahi baduzu, edozein boluntariotza-agentziarekin harremanetan jar zaitezke.


Noticias relacionadas

Zuri esker-rakZuri esker-rak

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak eta Boluntariotzaren Euskal Kontseiluak milaka euskaldunen boluntario-lanaren balioa nabarmentzeko kanpaina aurkeztu dute. Kanpainan, kartelak argitaratu dira, irratiko iragarkiak sartu dira, publizitatea sartu da komunikabide idatzietan