Aisia eta denbora librea

Erakundea
Save the Children
Udalerri
Vitoria-Gasteiz
Esku-hartze
Giza-bazterketa
Esku hartzeko kolektiboa
Haurrak eta gazteak
Zeregin mota
Akonpainamendua
Boluntarioen profila
Gazteak (18-30 urte)
Parte hartzeko urtaroa
Ikasturtean zehar (iraila-ekaina)
Parte hartzeko urtaroa
Astegunetan/ Arratsaldean
Programaren deskribapena

Pobrezia egoeran eta gizartean bazterturik dauden haurrentzako eta haien familientzako esku-hartze integralerako espazioa da, arrisku-egoerak prebenitu, murriztu eta ezabatzeko, pobreziak haurrengan eta haien familiengan duen eragina minimizatuta.
Aisia eta denbora librea: Balioetan oinarritutako Hezkuntza eta Osasunerako Hezkuntza lantzea, haurrak sozializatzea sustatzeko, haien gizarte harremanak hobetzeko eta besteenganako nahiz ingurunearekiko errespetua eta beste balio batzuk bultzatzeko; era berean, bizi ohitura osasungarriak sustatzea.

Ikasturtea:
– Irailetik ekainera, 17:30etik 19:00etara (hezkuntza-errefortzua eta jarduera ludikoak).
– Uztaila: hiri-kanpamenduak.Relacionadas

SukaldaritzaSukaldaritza

Tailerraren ardatza hainbat plater prestatzea da eta parte-hartzaileen autonomia sustatzea. Boluntarioek sukaldeko monitoreari lagundu eta jarduera dinamizatu beharko dute.

Goalball-eko boluntariotzaGoalball-eko boluntariotza

Programa honetan datza: – Goalball-eko Itxaropena taldeko jokalariak entrenatzeko eta trebatzeko laguntza. -Jokalariak gidatzea eta/edo laguntzea, tokiko, probintziako eta estatuko erakustaldi eta lehiaketetara egiten dituzten joan-etorrietan. – Goalball-ekin lotutako kirol-ekitaldiak